BİHTER İYİDİR
KLİNİK PSİKOLOG,MSc
&
Psikoterapist
PsikotikBozukluk_S
03/15/2015
404
PSİKOZ VE ŞİZOFRENİ

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR ve ŞİZOFRENİDE PSİKOLOJİK DESTEK

Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar psikiyatik hastalıklardır ve bir psikiyatrist tarafından medikal tedavinin srüdürülmesi önceliklidir. Bu bozukluklarda psikoterapi medikal tedavinin yanı sıra kişinin hastalığı ile ilgili olarak bilgilenmesi, desteklenmesi ve bu sayede hastalığı daha etkin bir şekilde yönetebilmesi amaçlarına yöneliktir.

Psikoterapi hastalığın atak dönemlerinin tekrarlamasını ve hastaneye yatış riskini azaltmakta, akut dönem belirtilerinin iyi tanımlanmasına, böylelikle kişinin ayaktan tedaviye katılımını arttırarak atakların daha kısa ve daha yüzeysel geçirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu süreçte psikoterapinin en temel amacı kişinin yaşam kalitesini arttırmaktır.  Bu amaca yönelik olarak günlük yaşamda karşılaşılan stres yaratan durumların paylaşılmasına olanak sağlayarak kişinin yaşamında çözüme yönelik alternatifler geliştirmesine katkıda bulunmaktadır.

Psikoterapi sürecine hasta yakınları da dahil edilmektedir. Aile ortamı psikiyatrik hastalıkların seyrini değiştirmekte ve hastanın iyileşme sürecini etkilemektedir. Aile üyeleri hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olurlar ise hasta olan bireye daha kolay yardım edip destek verebilmektedirler, böylelikle tedaviye uyumun artmasına katkıda bulunabilirler. Aynı zamanda hastalığın seyri konusunda bilgili olmak, ailenin hastanın iyilik halini sürdürme sürecinde problemleri çözerken daha gerçekçi beklentiler edinmelerini sağlar.   Psikoterapi süreci hasta ile aile üyeleri arasında iletişim becerilerinin olumlu yönde değişimine de katkıda bulunur. Ayrıca aile üyelerinden birinin yaşadığı psikolojik bir rahatsızlık diğer üyeleri de etkileyeceğinden ailedeki diğer bireylerin yaşadıkları duygusal zorlanmalarla baş etmelerinde de sürecin katkısı olmaktadır.

About the author