BİHTER İYİDİR
KLİNİK PSİKOLOG,MSc
&
Psikoterapist
KisilikBozukluklari_S
03/15/2015
396
KİŞİSEL GELİŞİM

KİŞİSEL GELİŞİM

Kişisel gelişim yaşam boyu bitmeyen bir yolculuktur. Alınan her yaş, edinilen her deneyim kişiyi büyütmeye, olgunlaştırmaya devam eder. Bunun en önemi koşulu ise kişinin açık olmasıdır. Değişime, gelişime ve yeniliğe açıklık daha verimli, keyifli ve doyumlu bir yaşamın da anahtarıdır sıklıkla.

Yaşamda edinilen deneyimlerin ötesinde kişinin kendisinde yeterli görmediği, değiştirmek istediği özellikler ve davranış paternleri psikoterapide ele alınarak kişiyi daha ileriye götüren bir basamak olarak işev görür.

Kendini daha iyi tanımak ve anlamak, duygu ve düşüncelerine ilişkin farkındalık kazanmak, karar verme ve iletişim becerilerini geliştirmek, motivasyonu artırmak ve bu sayede eyleme geçebilirliği sağlamak kişisel gelişime yönelik terapotik çalımaların konuları içinde yer alır.

 

About the author