BİHTER İYİDİR
KLİNİK PSİKOLOG,MSc
&
Psikoterapist
Takintilar_S
03/15/2015
370
TAKINTILAR

TAKINTILAR / OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesyonlar istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan, sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemlerdir. Obsesyonları olan kişi genellikle bu düşüncelerine, dürtülerine, düşlemlerine önem vermemeye ya da bunları baskılamaya çalışır ya da başka bir düşünce veya eylemle (kompulsiyon) bunları etkisizleştirmeye çabası içine girer. Örneğin, ocağı kapatıp kapatmadığına ilişkin kuşkularıyla uğraşıp duran bir kişi ocağın kapandığına ilişkin güvence duymak için ocağı tekrar tekrar kontrol ederek bu düşüncelerini etkisizleştirmeye çalışır.

Kompulsiyonlar yineleyici davranışlar (el yıkama, sıraya koyma, kontrol etme gibi) ya da zihinsel eylemlerdir (dua etme, sayma, sözcükleri sessiz bir şekilde yineleme gibi). Kompulsiyonların amacı anksiyete ya da sıkıntıdan korunmak ya da bunları azaltmaktır. Obsesyon ve kompulsiyonlar zamanın boşa harcanmasına yol açar ya da kişinin olağan günlük işlerini, mesleki görevlerini ya da olağan toplumsal etkinliklerini bozar.

Sıklıkla görülen obsesyon ve kompulsiyonlar, bulaşma, temizlik, kontrol, simetri ve düzen, dini konular, cinsel konular, saldırganlık ve zarar vermeye dair kaygılardır ve bunları kompanse etmeye yönelik davranışları içerir.

 

About the author