BİHTER İYİDİR
KLİNİK PSİKOLOG,MSc
&
Psikoterapist
Depresyon_S
03/07/2015
469
DEPRESYON

DEPRESYON

Depresyon, kişinin kendisini keyifsiz, üzüntülü, kederli, çökkün hissettiği bir duygu durum halidir. Psikolojik bir sorun olarak depresyonun fiziksel, zihindel duygusal, davranışsal ögeleri vardır.

Uyku ve iştahta artma ya da azalma yönünde değişimler, yorgunluk, enerji azlığı ve cinsel isteksizlik depresyonun fiziksel belirtilerindendir. Zihinsel açıdan; dikkat güçlükleri, unutkanlık, öğrenme süreçlerinde yavaşlama görülebilir. Duygusal olarak değersizlik, suçluluk ve umutsuzluk duyguları, davranışsal olarak da intihar davranışı ya da işlevselliğin etkilenmesi görülebilir. Depresif süreçler kişinin yaşamında olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. İlişkilerin olumsuz yönde etkilenmesi, mesleki performansta kayıplar ortaya çıkabilir.

Psikoterapotik tedaviler, sadece depresyon sürecinin  atlatılmasında değil aynı zamanda yinelemesinin önlenmesinde de etkili uygulmalardır.

About the author